תקציר עמ' 235 - דוגמה

הגדרת מינימום ומקסימום מוחלט, מציאת המינימום והמקסימום המוחלטים של פונקציה מעריכית