תקציר עמ' 212 - דוגמה א'

חקירת פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית