תקציר אסימפטוטות אנכיות - פונקציות מעריכיות

מציאת אסימפטוטות המאונכות לציר ה- x של פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית, הגדרת אסימפטוטה אנכית, עמ׳ 207 - דוגמה א׳