תקציר עלייה וירידה - פונקציות מעריכיות

מציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית, עמ׳ 202 - דוגמה