תקציר עמ' 196-195 - דוגמה

מציאת נקודות קיצון של פונקציות הכוללות פונקציות מעריכיות