תקציר עמ' 190 - דוגמה א'

מציאת משוואת המשיק לגרף של פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית