נגזרת הפונקציה המעריכית f(x)=e^x, הנגזרת של הפונקציה (y=e^f(x, עמ׳ 187 - דוגמאות