תקציר עמ' 185 - דוגמה

מציאת תחום הגדרה של פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית עם e^x