תקציר עמ' 183 - דוגמאות א' - ב'

פתרון משוואות ואי שוויונות עם e^x