תקציר הפונקציה המעריכית

הפונקציה המעריכית f(x)=e^x, תכונות הפונקציה המעריכית f(x)=e^x, עמ׳ 181 - דוגמה