תקציר עמ' 172 - ת. 10

פתרון תרגיל חזרה בנושא גדילה ודעיכה