תקציר עמ' 165 - ת. 11

פתרון בעיית גדילה ודעיכה המשלבת מציאת כמות לאחר שינוי וסרטוט סקיצות של גרפים של פונקציות מעריכיות