תקציר עמ' 158 - דוגמה א'

הגדרת זמן מחצית החיים בבעיות גדילה ודעיכה