תקציר עמ' 152 - דוגמה א'

מציאת הזמן בבעיות גדילה ודעיכה