תקציר עמ' 148 - דוגמה א'

מציאת הבסיס בבעיות גדילה ודעיכה