תקציר עמ' 142 - דוגמאות א' - ב'

פתרון מערכות של משוואות מעריכיות בעזרת מחשבון