תקציר עמ' 141 - ת. 8

פתרון אי שוויון הכולל מספרים מרוכבים עם חזקות ולוגריתמים