תקציר עמ' 133 - דוגמה

פתרון אי שוויון מעריכי בעזרת מחשבון