תחום הגדרה של אי שוויון לוגריתמי, פתרון אי שוויון לוגריתמי, עמ' 131-130 - דוגמאות א' - ג'