תקציר מעבר מבסיס לבסיס

נוסחת המעבר מבסיס לבסיס, עמ׳ 121 - דוגמה