תקציר הנוסחה a

הנוסח של לוג כמעריך של חזקה, עמ׳ 119 - דוגמה