תקציר עמ' 117 - דוגמאות א' - ב'

פתרון משוואות מעריכיות בעזרת מחשבון בהסתמך על הוצאת לוגריתמים