תקציר עמ' 601 - דוגמה א'

דוגמה לשימוש ביחידות ההצגה בצורות מרחביות