תקציר יחידות ההצגה ומושג הבסיס

יחידות ההצגה, עמ׳ 587 - דוגמה א׳, המרחב הווקטורי, מושג הבסיס, עמ׳ 589 - דוגמאות א׳ - ב׳