תקציר המשמעות הגיאומטרית של תלות וקטורים

המובן הגיאומטרי של תלות וקטורים, עמ׳ 584 - דוגמה א׳