תקציר עמ' 578-577 - דוגמאות א' - ב'

תלות ליניארית של וקטורים, הוכחת תלות ואי תלות בין וקטורים