תקציר עמ' 424 - דוגמה א'

תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו