הבעת שיעורי נקודה הנמצאת בתוך הקטע באמצעות שיעורי הנקודות בקצותיו במישור ובמרחב, עמ׳ 415-414 - דוגמה א׳