תקציר האמצע של קטע (הווקטור האלגברי)

מציאת שיעורי נקודת האמצע של קטע, נוסחה למציאת אמצע קטע, עמ׳ 409 - דוגמה א׳