הצגה אלגברית של וקטור שמוצאו איננו ראשית הצירים, עמ׳ 401 - דוגמה א׳