תקציר שוויון,חיבור וכפל בסקלר של וקטור אלגברי

שוויון וקטורים בהצגה אלגברית, חיבור וקטורים בהצגה אלגברית, כפל בסקלר של וקטור בהצגה אלגברית, 398-396 - דוגמאות א׳ - ב׳