מערכת צירים במישור ובמרחב, תיאור נקודה במרחב, ההצגה האלגברית של וקטור, ההצגה של וקטור בעזרת וקטורי הצירים, עמ׳ 392 - דוגמה