תקציר עמ' 381 - דוגמה

וקטור גיאומטרי הניצב למישור