תקציר עמ' 371-370 - דוגמאות א' - ב'

הוכחת טענות גיאומטריות בעזרת המכפלה הסקלרית