תקציר עמ' 353 - דוגמה א'

חישוב אורכי וקטורים וזויות במרחב