תקציר עמ' 346-345 - דוגמאות א' - ב'

חישוב אורכי וקטורים וזויות במישור