תקציר הגדרת המכפלה הסקלרית (הווקטור הגיאומטרי)

הגדרת הזוית בין שני וקטורים, האורך של וקטור, הגדרת המכפלה הסקלרית, חישוב המכפלה הסקלרית, עמ׳ 338-337 - דוגמה א׳