תקציר וקטורים שמוצאם בנקודה אחת וסופיהם על מישור (הווקטור הגיאומטרי)

וקטורים שמוצאם בנקודה אחת וסופיהם על מישור, התנאי שנקודה נמצאת על פאה של טטראדר, התנאי שנקודה נמצאת בתוך טטראדר, עמ׳ 334 - דוגמה