תקציר תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו (הווקטור הגיאומטרי)

דרכים לקביעת מישור, תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו, התנאי שנקודה נמצאת בתוך משולש, עמ׳ 329 - דוגמה