הקשר בין שלושה וקטורים שמוצאם באותה נקודה וסופיהם נמצאים על ישר אחד, קביעת מיקום נקודה ביחס לקטע, עמ׳ 325-324 - דוגמאות א׳-ב׳