תקציר תיאור ישר באמצעות וקטור שעליו (הווקטור הגיאומטרי)

תיאור ישר באמצעות וקטור שעליו, קביעת מיקומן של הנקודות שעל הישר, עמ׳ 322 - דוגמה