תקציר הוכחת תכונות של וקטורים

הוכחת טענות שמתייחסות לקשרים בין וקטורים, עמ' 318 - דוגמאות א' - ב'