תקציר הוכחות גיאומטריות בעזרת וקטורים במישור

עמ' 313-312 - דוגמאות א' - ג'