תקציר חיבור וקטורים - הווקטור הגיאומטרי

חיבור קטורים, הכללים של חיבור וקטורים, חוק החילוף, חיסור וקטורים, עמ׳ 296-294 - דוגמאות א׳ - ב׳