הגדרת הווקטור הגיאומטרי, שוויון וקטורים, סימון וקטורים, הזזת וקטורים, שוויון וקטורים בצורות מישוריות, עמ׳ 288 - דוגמה א׳