תקציר עמ' 261 - דוגמה א'

בעיה עם פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע ופרמטרים