תקציר פירמידה שבסיסה מלבן

פירמידה שבסיסה מלבן (פירמידה מלבנית), פירמידה ישרה, פירמידה ישרה וריבועית, חישובים בפירמידה, עמ׳ 253 - דוגמה א׳