פתרון בעיה עם תיבה ומנסרה משולשת שבה הנתונים הם פרמטרים