תקציר עמ' 245 - דוגמה א'

פתרון בעיה עם תיבה ומנסרה משולשת שבה הנתונים הם פרמטרים