הגדרת תיבה, הנפח של תיבה, שטח הפנים והמעטפת של תיבה, האלכסונים בתיבה, הגדרת קוביה, עמ׳ 237 - דוגמה א׳