תקציר הזווית בין ישר למישור

הגדרת ומשפט ישר ניצב למישור, הגדרת הזווית בין ישר למישור, משפט שלושת האנכים והמשפט ההפוך, עמ׳ 231 - דוגמה א׳